O NAS

V času gospodarske krize se vse več podjetij zaradi racionalizacije stroškov odloča za zunanjega upravljalca vozil oziroma voznega parka. Naša storitev je unikatna v Sloveniji in vam omogoča prihranke na več področjih v podjetju.

Naše prednosti so:
- Za vsa vozila v našem upravljanju boste prejeli le en zbirni račun mesečno, kjer bodo navedene posamezne postavke ločeno; to poenostavi knjigovodstvo, olajša vodenje stroškov in obračun bonitet.
- Strošek mesečnega najema se skozi celotno najemno obdobje ne spreminja.
- Razbremenili se boste skrbi in časa, ki ste ga do sedaj namenili upravljanju voznega parka in temu namenjene človeške in predvsem finančne vire uporabili v primarno dejavnost podjetja.
- Namen produkta je podjetju privarčevati denar in čas, potreben za nakup in oskrbo vozil ter zaposlenim zagotoviti varnost na poti.
- Polni poslovni najem vozila vam omogoča izven bilančno vodenje obveznosti, s čimer ne omejujete kreditnega potenciala, ki ga potrebujete za svoje investicije. Hkrati pa fiksna mesečna najemnina predstavlja bilančni odhodek, ki vam znižuje osnovo za obračun davka na dobiček.
- V primeru operativnega, poslovnega najema se bilance ne bremenijo z dolgoročnimi obveznostmi. Obrok se v celoti obravnava kot strošek, strošek amortizacije pa bremeni najemodajalca. To pomeni, da ostaja najemojemalcev potencial za najemanje kreditov pri bankah nedotaknjen.